73_Kees_Van_DongenJE1_Beaudelair_Vrouw_met_Parelketting2